Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Eu-tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) voimaan 25.5.2018

Rekisterinpitäjä
Mika K. Niskanen Oy / MatkaSavo
Ratakatu 6. 74120 Iisalmi

Yhteyshenkilö
Sara Niskanen toimisto@mniskanen.fi

Rekisterin nimi
www.mniskanen.fi tilausajot, matkatoimisto, www.matkasavo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely liittyy sovittujen palveluiden tuottamiseen, toimittamiseen, laskuttamiseen, tiedottamiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältö
Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti. Rekisteri sisältää perusyhteystietojen lisäksi matkan varaukseen tarvittavia lisätietoja, kuten valitun matka-ajankohdan, varauspäivän, syntymäajan, muun matkaseurueen nimet ja syntymäajat sekä muut asiakkaan antamat lisätiedot matkaan liittyen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen ja matkan varaukseen liittyvät tiedot tallennetaan matkan varauksen yhteydessä omaan rekisteriin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tilaustietorekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa matkan tai palvelun toteutuksen edellyttämille kolmansille osapuolille, kuten laivayhtiö tai majoituspalveluntuottaja. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus kuuluu.