Rekisteriseloste
 

Eu-tietosuoja-asetus  (General Data Protection Regulation, GDPR) voimaan 25.5.2018
 

Rekisterinpitäjä

Mika K. Niskanen Oy / MatkaSavo
Pohjolankatu 5
74100 Iisalmi
 

 

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittely liittyy sovittujen palveluiden tuottamiseen, toimittamiseen,
  laskuttamiseen, tiedottamiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen.
   
 • Rekisterin sisältö
  Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti.
  Rekisteri sisältää perus yhteystietojen lisäksi matkan varaukseen tarvittavia lisätietoja, kuten valitun matka-ajankohdan, varauspäivän, syntymäajan, muun matkaseurueen nimet ja syntymäajat sekä muut asiakkaan antamat lisätiedot matkaan liittyen.
   
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaaseen ja matkan varaukseen liittyvät tiedot tallennetaan matkan varauksen yhteydessä omaan rekisteriin.
   
 • Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tilaustietorekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa matkan tai palvelun toteutuksen edellyttämille kolmansille osapuolille, kuten laivayhtiö tai majoituspalveluntuottaja. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 
   
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus kuuluu.